Årets tredje hjälpsändning Idag 21 oktober 2022 har vi skickat 100 m3 (kubik) till Bulgarien. Kläder, skor, köksutrustning, mat, blöjor, leksaker m.m. Det var 3:e hjälpsändningen för i år och den gick till Bulgarian Aid Mission. Den förra gick också till Bulgarien. Stort tack till alla runt om i våra bygder som skänkt dessa grejer och stöttat vårt arbete på många olika sätt.

Samma fotografier som förra gången för jag glömde ta kort. Enda skillnaden är att det var 8 lådor över när vi packat allt.

Så här ser det ut när allt är lastat

 Så blir du döpt i Andens Eld

Årets andra hjälpsändning Idag midsommarafton har vi skickat 100 m3 (kubik) till Bulgarien. Kläder, skor, köksutrustning, mat, blöjor, leksaker m.m. Det var 2:a hjälpsändningen för i år och den gick till Bulgarian Aid Mission. Den förra gick till Rumänien. Stort tack till alla runt om i våra bygder som skänkt dessa grejer och stöttat vårt arbete på många olika sätt.

Så här ser det ut när allt är lastat

Årets tredje hjälpsändning 2021

Den 28 September 2021 skickade vi en lastbil med 100 m³ till Bulgarien. Sängar, kläder, skor, köksutrustning, leksaker mm. Det skickas till Bulgarian Aid Mission. Bulgarian Aid Mission är en välgörenhetsorganisation som grundats för att hjälpa de fattiga och behövande människorna  i Bulgarien genom att donera kläder, skor, mat, möbler, etc.
Under åren av ekonomisk kris har människor från olika grupper i samhället – romer, barn, äldre, sjuka, arbetslösa och flyktingar fått regelbunden hjälp och stöd från BAM.
BAM förser sjukhus och skolor med nödvändig utrustning på många platser runt om i landet, samt startar upp projekt relaterade till utbildning, arbetsförmedling och integration.
I vårt arbete samverkar vi med statliga institutioner, privata företag, sociala och religiösa organisationer. Tack alla ni som varit med och gjort det möjligt för oss att hjälpa många människor i nöd. I coronatider har det varit värre än på länge. Det du skänker till oss och det du köper på vår Second Hand är till stor välsignelse.

Per Westerberg

Församlingen Ordet Munkedal

Årets andra hjälpsändning 2021

Den 15 juni 2021 skickade vi en lastbil med 100 m³ till Rumänien. Sängar, kläder, skor, köksutrustning, leksaker mm. Det kommer att delas ut till barnhemmet och till fattiga familjer. Tack alla ni som varit med och gjort det möjligt för oss att hjälpa många människor i nöd. I coronatider har det varit värre än på länge. Det du skänker till oss och det du köper på vår Second Hand är till stor välsignelse.

Per Westerberg

Församlingen Ordet Munkedal

Årets första hjälpsändning 2021

Den 24 mars skickade vi den första långtradaren för i år. Den gick till Bulgarien där Bulgarien Aid Mission kommer att ta hand om den så att människor i alla åldrar får del av det som så många i våra bygder har skänkt till vår Second Hand. 92 m³ med kläder, skor, köksutrustning, leksaker, blöjor för vuxna cyklar och sängar m.m.

Stort tack till er alla som skänker till oss och handlar av oss.

Per Westerberg Församlingen Ordet, Munkedal

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.ÅRETS FEMTE HJÄLPSÄNDNING

DEN 12 DECEMBER SKICKADE VI ÄNNU EN HJÄLPSÄNDNING, MEN DEN VAR ”BARA” 20-30 M³. DAGEN INNAN RINGDE MIHAI FRÅN RUMÄNIEN. DET ÄR HAN SOM BRUKAR TA HAND OM VÅRA HJÄLPSÄNDNINGAR TILL RUMÄNIEN. HAN BERÄTTADE ATT HAN HADE EN HJÄLPSÄNDNING FRÅN NORGE, MEN DE HADE INTE TILLRÄCKLIGT. HAR DU 20-30 M³ SOM JAG KAN FÅ? DET HADE VI. SÅ NU ÄR DEN LASTEN PÅ VÄG TILL RUMÄNIEN. TACK ÄN EN GÅNG ALLA NI SOM HJÄLPER TILL. PER WETERBERG